Usługi PPOŻ Kielce

Prowadzisz przedsiębiorstwo w Kielcach lub okolicach i szukasz firmy zajmującej się usługami przeciwpożarowymi? Jesteś w odpowiednim miejscu. Specjaliści z Heavytech pomogą Ci wprowadzić wszystkie wymagane procedury związane z ochroną przeciwpożarową. Prowadzimy szkolenia, pomagamy wyposażyć firmę w odpowiednie środki gaśnicze oraz oznakowanie budynku, a także opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki naszym usługom pracodawcy, jak i pracownicy, czują się bezpiecznie.

Najważniejsze usługi PPOŻ

 • Szkolenia PPOŻ dla pracowników;
 • przeglądu budynków;
 • przeglądy podręcznego sprzętu przeciwpożarowego;
 • tworzenie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Szkolenia przeciwpożarowe

Jako właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, jesteś zobowiązany do zapoznania pracowników z przepisami pożarowymi. Wart więc skorzystać z usług profesjonalistów. Szkolenia prowadzimy z zastosowaniem autorskich metod nauczania, tak aby pracownik był maksymalnie zaangażowany, przez co lepiej przyswoi niezbędną wiedzę.

Szkolenie przeciwpożarowe należy wykonać przed dopuszczeniem do rozpoczęcia pracy nowego pracownika, podczas którego zapozna się z rozmieszczeniem sprzętu, drogami ewakuacyjnymi oraz miejscami niebezpiecznymi pożarowo. Po szkoleniu cały personel będzie wiedział jak zachować się w sytuacji pożaru.

Wyposażenie i oznakowanie PPOŻ

Każdy budynek, obiekt lub teren musi być odpowiednio zabezpieczony na wypadek powstania pożaru. Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej z Heavytech zadbają o prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz miejsc rozmieszczenia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Miejsca pracy również należy wyposażyć w odpowiednie środki gaśnicze. Pomożemy w doborze odpowiednich gaśnic, koców gaśniczych oraz instrukcji PPOŻ. Pamiętaj, że wyposażenie należy skompletować przed dopuszczeniem jakichkolwiek pracowników do pracy.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

W wielu przypadkach, jako właściciel obiektu, jesteś zobowiązany do stworzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, dokumentu który wykonujemy dla budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich spełniających odpowiednie wymagania. W niektórych przypadkach wykonanie takiej instrukcji może być nakazane przez Państwową Straż Pożarną.

Przestrzeganie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiązkiem wszystkich użytkowników danego obiektu, dlatego ważnym elementem są odpowiednie szkolenia zapoznające użytkowników z instrukcją.

Firma Heavytech z Kielce posiada duże doświadczenie w tworzeniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, dzięki czemu nasze realizacje są kompletne i dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów.

Masz pytania dotyczące oferty?

Napisz do nas

  Lub zadzwoń

  +48 605 989 480

  Adres:

  25-618 Kielce, ul. Hoża 65