Usługi BHP Kielce

Jako przedsiębiorca na pewno chciałbyś żeby Twoja firma była traktowana z szacunkiem i oceniana jako profesjonalna. Jednym z aspektów dobrego PR-u jest wizerunek przedsiębiorcy dbającego o swoich pracowników, ich bezpieczeństwo i komfort pracy. Takie podejście jest gwarantem dobrego odbioru społecznego, jak również wymusza na pracownikach właściwe podejście do spraw BHP w zakładzie pracy.

Nasza firma Heavytech, świadczy swoje usługi BHP na terenie Kielc i województwa Świętokrzyskiego, reprezentuje właśnie takie podejście i oferuje właściwą realizację wszelkich zagadnień z BHP w Twojej firmie. Od szkoleń po kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dlaczego warto skorzystać z oferty Heavytech?

Firma Heavytech posiada wieloletnie doświadczenie w branży BHP. Dzięki indywidualnemu podejściu i dążeniu do zadowolenia klienta wypracowaliśmy skuteczne metody motywacji pracowników do realizacji celów firmy w zakresie BHP oraz dbania o bezpieczeństwo własne i współpracowników.

Nasza firma Heavytech, świadczy swoje usługi BHP na terenie Kielc i województwa Świętokrzyskiego, reprezentuje właśnie takie podejście i oferuje właściwą realizację wszelkich zagadnień z BHP w Twojej firmie. Od szkoleń po kompleksowe rozwiązania dla Twojego biznesu.

Najważniejsze usługi BHP, które świadczymy w Heavytech:

 • Szkolenia BHP;
 • Ocena Ryzyka Zawodowego;
 • Postępowania powypadkowe;
 • Nadzór na budowach – plany BIOZ, IBWR;
 • Ocena wydatku energetycznego;
 • Instrukcje BHP;
 • Kompleksowa obsługa firm.

Szkolenia BHP:

Szkolenia BHP w zakładzie pracy są ważnym elementem poprawy warunków bezpieczeństwa. Dotyczy wszystkich grup zawodowych na każdym szczeblu firmy, a ich właściwa realizacja podnosi poziom wiedzy i zwiększa kwalifikacje pracowników.

Firma Heavytech realizuje programy szkoleń w zakresie BHP przy wykorzystaniu metod nauczania, które silnie angażują uczestników, a elementy grywalizacji i współzawodnictwa znacznie podnoszą łatwość i poziom przyswajanej wiedzy. Swoje szkolenia realizujemy na terenie Kielc i woj. Świętokrzyskiego, w formie stacjonarnej w zakładzie pracy, jak również online w formie webinarów.

Ocena ryzyka zawodowego:

Ocena ryzyka zawodowego to dokument dzięki któremu ocenisz ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy w swojej firmie. Zawiera on wypadkową prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i jego skutków, dla czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy. Właściwie wykonana i aktualna ocena ryzyka zawodowego, na każdym stanowisku pracy, daje konkretną informację odnośnie działań zapobiegawczych jakie powinieneś wprowadzić.

Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się na każde stanowisko pracy i aktualizuje nie rzadziej jak co dwa lata lub po zmianach w technologii lub na stanowisku pracy, które mogą mieć realny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

Instrukcje BHP:

Czy wiesz, że każde stanowisko pracy, każda maszyna, czy proces pracy powinien być opisany odpowiednią instrukcja BHP, która określi warunki oraz harmonogram czynności dla bezpiecznego wykonywania pracy. Taka instrukcja BHP jest niezbędnym dokumentem dla Twoich pracowników, dzięki któremu będą mogli odpowiednio przygotować się do wykonywania pracy.

Firma Heavytech tworzy instrukcje BHP indywidualne, które dokładnie odzwierciedlają procesy pracy zachodzące na stanowiskach pracy w Twojej firmie. Dzięki temu Twoi pracownicy dokładnie wiedzą jak pracować bezpiecznie.

Analiza stanu BHP:

Ocena stanu bezpieczeństwa w Twojej firmie, nie tylko poprawi warunki BHP, ale pozwoli Ci dopiąć wszystkie kwestie związane z przepisami prawa pracy. Podczas analizy porównamy stan obecny z obowiązującymi normami, dzięki czemu będziemy mogli skutecznie wskazać ewentualne nieprawidłowości.

Analizę stanu BHP przeprowadzamy raz do roku, a po jej wykonaniu układamy plan poprawy bezpieczeństwa. Dzięki temu otrzymasz program poprawy i rozwoju bezpieczeństwa w firmie. Takie działanie prewencyjne idealnie wpisuje się w wizerunek przedsiębiorcy dbającego o swoich pracowników i ich bezpieczeństwo.

Postępowania powypadkowe

Wypadek przy pracy to skomplikowana sytuacja, która niesie ze sobą koszty ekonomiczne i społeczne, a jej konsekwencje mogą być długofalowe i kosztowne. Każde zdarzenie wypadkowe powoduje konieczność niezwłocznego powołania zespołu powypadkowego, który przeprowadzi postępowanie powypadkowe, tj. zbada okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzi odpowiednią dokumentację powypadkową.

Firma Heavytech działając w oparciu o swoje doświadczenie pomoże Ci w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego jako pełnoprawny członek zespołu powypadkowego. Zlecenia realizujemy na terenie Kielc i woj. Świętokrzyskiego.

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP

Jako firma z dużym doświadczeniem w obsłudze firm na terenie Kielc i woj. Świętokrzyskiego, staramy się działać kompleksowo obejmując wszelkie aspekty bezpieczeństwa, w celu zapewnienia właściwych warunków BHP w Twojej firmie.

Nawiązując współpracę z firmą Heavytech w Kielcach i okolicach, będziesz miał pewność, że wszystkie aspekty związane z BHP i PPOŻ będą dopilnowane, a ty będziesz mógł skupić się na rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Dopilnujemy terminów i uzupełnimy braki, a Twoi pracownicy będą czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Masz pytania dotyczące oferty?

Napisz do nas

  Lub zadzwoń

  +48 605 989 480

  Adres:

  25-618 Kielce, ul. Hoża 65