Sylwester i Nowy Rok, Heavytech

Sylwester i Nowy Rok – Bezpieczeństwo

Posted Leave a commentPosted in Bezpieczeństwo, PPOŻ, wszystkie

Sylwester i Nowy Rok – Bezpieczeństwo. Sylwester i Nowy Rok to radosny czas witania nowego i żegnania starego. Czas świętowania bez względu czy będzie to w gronie najbliższych czy jak w wielu przypadkach podczas publicznych imprez na skwerach, placach czy rynkach miast i miasteczek. Ten Sylwester, jak zapewne wiesz, będzie inny niż pozostałe. Ze względu […]