IBWR - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

IBWR Bezpieczeństwo Na Budowie

Posted Leave a commentPosted in Bezpieczeństwo, Budowa, wszystkie

 IBWR to jeden z najważniejszych dokumentów na budowie w zakresie bezpieczeństwa! Co to jest IBWR? IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót ma na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych. Zawiera również sposoby postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń (o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. […]