BezpieczeństwoBHPFirmawork

Organizacja służby BHP w firmie!

BHP w firmie

Zastanawiasz się jak zorganizować służbę BHP w Twojej firmie. Kto powinien się tym zająć i jakie kwalifikacje powinien posiadać? Wszelkie wątpliwości rozwiejesz po lekturze poniższego wpisu.

Kto jest odpowiedzialny za służbę BHP w Twojej firmie?

Jeśli chciałbyś określić kto jest odpowiedzialny w Twojej firmie za BHP, to przepisy nie pozostawiają wątpliwości! To Pracodawca jest odpowiedzialny! Ponadto, w żaden sposób nie możesz z tego zrezygnować czy przerzucić odpowiedzialności na podwładnego, zewnętrzną służbę czy komórkę BHP w Twojej firmie.

Tyle przypisy, a jak wygląda praktyka? Jeśli masz w Twojej firmie kierowników, którzy są odpowiedzialni za swoją część, np. punkt sprzedaży czy magazyn, to jednoznacznym jest, że to właśnie ten kierownik odpowiada za swoich podwładnych i za stan bezpieczeństwa w tej części Twojej firmy. Taki kierownik nie odpowiada tylko za rzeczy, na które nie miał wpływu, a za które odpowiada inna osoba, np. Ty jako pracodawca.

Podobnie wygląda sytuacja z pracownikiem, któremu zleciłeś pełnienie obowiązków służby BHP. Taki pracownik ma swoją pracę do wykonania, ale nie możesz przerzucić odpowiedzialności na niego. On może Ci doradzić, pomóc sporządzić pewne dokumenty lub je zaopiniować. Może również wnioskować do Ciebie o wprowadzenie jakiś zmian, które wpłynęły by pozytywnie na bezpieczeństwo pracowników, ale na tym jego rola się kończy.

Tak więc, jeśli zastanawiasz się jak podejść do tematu i kto powinien przejąć obowiązki służby BHP to już podpowiadam. Są cztery możliwości, które opiszę poniżej. Wybranie, którejś z nich będzie uzależnione od ilości pracowników i dostępności wykwalifikowanych osób.

Służba BHP

Jeśli w Swojej firmie zatrudniasz powyżej 100 pracowników to masz obowiązek powołania służby BHP. Taka komórka powinna się składać z chociaż jednego pracownika zatrudnionego na przynajmniej część etatu. W momencie, kiedy zatrudniasz w Swojej firmie ponad 600 osób to komórka BHP powinna się składać przynajmniej z jednego pracownika na pełnym etacie i drugiego na część etatu. Oczywiście są to wytyczne minimalne, a więc jeśli będzie taka potrzeba to Twoja służba BHP może być bardziej rozbudowana.

Służba BHP jest organem doradczym i kontrolnym, której zadania są ściśle określone w rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Pamiętaj, że jest to katalog zamknięty, tzn. że nie możesz powierzać pracownikom tej służby żadnych innych prac. Ponadto wiedz, że powołanie służby nie zwalnia Cię, jako właściciela firmy, z odpowiedzialności za BHP w Twojej firmie!

Poszukując pracownika do tworzonej służby BHP musisz pamiętać, że kandydat powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje. Poszukiwana osoba powinna posiadać przynajmniej tytuł Technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ważne szkolenie BHP dla pracowników służby BHP.

Pracodawca

Powyższe nie oznacza, że zadania służby bhp nie muszą być realizowane w mniejszych zakładach pracy. Pod pewnymi warunkami sam możesz pełnić obowiązki służby BHP. Warunki jakie muszą być spełnione to:

    • zatrudniasz do 10 pracowników;
    • Zatrudniasz do 50 pracowników.  Ponadto Twoja firma jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów;
    • Posiadasz odpowiednie kwalifikacje.

Wspomniane powyżej kategorie ryzyka znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Jeśli będziesz miał problem ze skategoryzowaniem Swojej firmy to skontaktuj się z mną Tutaj. Chętnie Ci pomogę!

Kwalifikacje jakie powinieneś posiadać to szkolenie BHP dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP. Jest to obszerne szkolenie obejmujące 64 godziny nauki, w czym musi być 6 godzin ćwiczeń praktycznych. Dzięki niemu będziesz miał odpowiednią wiedzę na temat BHP i będziesz wiedział co robić. Pamiętaj, że nie musisz przechodzić takiego szkolenia w sytuacji, kiedy posiadasz kwalifikacje dla pracowników służby BHP o których pisałem powyżej.

Powierzenie obowiązków BHP pracownikowi.

Jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji do tego by samemu pełnić obowiązki służby BHP i nie spełniasz warunków podanych w poprzednim punkcie co do ilości zatrudnianych osób lub po prostu nie masz na to czasu, to możesz powierzyć pełnienie tych obowiązków swojemu pracownikowi.

Pracownik, któremu chciałbyś powierzyć to zadanie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Dokładnie takie jak pracownik, którego chciałbyś zatrudnić w służbie BHP, czyli minimum tytuł Technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ważne szkolenie dla pracowników służby BHP.

Specjalista BHP z zewnątrz.

Jeśli ani Ty ani żaden Twój pracownik nie macie odpowiednich kwalifikacji by pełnić obowiązki służby BHP to zawsze możesz nawiązać współpracę z firmą zewnętrzną. Nawiązanie takiej współpracy jest dobrym rozwiązaniem. Powierzasz bezpieczeństwo swoich pracowników w ręce doświadczonych fachowców z odpowiednią wiedzą. Piszę o tym dla tego, że osoba która chciała by otworzyć taka firmę, zgodnie z przepisami, musi posiadać wyższe wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w tym samym kierunku oraz minimum roczny staż w służbie BHP w jakimś zakładzie pracy. Jest to ważne, gdyż dzięki temu wiesz, że trafisz w ręce osoby z wiedzą i doświadczeniem.

Współpraca ze specjalistą zewnętrznym w większości przypadków opiera się na umowie cywilnoprawnej między podmiotami. Oczywiście wszelkie warunki współpracy co do zakresu takiej obsługi czy warunków współpracy są do ustalenia między Tobą, a firmą zewnętrzną.

Podsumowanie

Jak widzisz obowiązki BHP w Twojej firmie możesz realizować na kilka różnych sposobów. Musisz tylko porównać Swoją firmę z wymienionymi powyżej warunkami. Następnie ustal jakie rozwiązanie możesz zastosować i co dla Ciebie będzie najlepsze. Oczywiście w każdej chwili możesz nawiązać współpracę ze specjalistą z zewnątrz, który przejmie obowiązki BHP i poprowadzi je właściwie. W tym miejscu mogę zaoferować usługi moje firmy. Działam na rynku już 12 lat i mam doświadczenie w wielu branżach. Po prostu skontaktuj się ze mną Tutaj!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Twoich zadań w zakresie BHP to pobierz Darmowy Poradnik, który dla Ciebie przygotowałem. Znajdziesz w nim 10 podstawowych zadań BHP, które musisz zrealizować. Znajdziesz go Tutaj!

Darmowy poradnik BHP

POBIERZ DARMOWY PORADNIK!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *