Bezpieczeństwowszystkie

Analiza Stanu BHP

Analiza stanu bhp heavytech

ANALIZA STANU BHP  – CO, KTO I KIEDY

Kodeks Pracy nakłada na Ciebie jako Pracodawcę odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Ty masz dbać i odpowiednio reagować na potrzeby w zakresie bhp i to do Ciebie adresowana jest analiza stanu bhp. Jest to bardzo ważny dokument, który da Ci obraz aktualnego stanu bezpieczeństwa pracowników. Przedstawi również ewentualne obszaru działań, w których wymagana jest poprawa. Nie ma w przepisach ściśle określonego terminu wykonania analizy stanu bhp. Praktyka wskazuje na początek nowego roku kalendarzowego jako właściwy termin jej wykonania.

Kto wykonuje analizę stanu bhp?

Bezpośredni obowiązek prawny sporządzania analizy stanu bhp wynika z § 2 rozporządzenia w sprawie służby bhp. Zgodnie z tym przepisem do zakresu działania tej służby należy między innymi sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Ale czy to znaczy, że jeśli nie masz w swojej firmie służby bhp to nie musisz przeprowadzać analizy stanu bhp? Nic bardziej mylnego, gdyż przywołana regulacja nakłada obowiązek sporządzania i przedstawiania okresowej analizy również na:

  • pracownika, który wykonuje zadania tej służby zatrudnionego przy innej pracy
  • specjalistę z poza zakładu pracy, któremu zlecono wykonywanie zadań służby bhp

Obowiązek opracowywania analizy stanu bhp będzie obciążał również pracodawcę bezpośrednio – w sytuacji gdy on sam wykonuje zadania służby bhp w swoim zakładzie.

Co ważne, żaden przepis nie wyłącza obowiązku sporządzania okresowej analizy stanu bhp w sytuacji gdy zadania służby bhp realizowane są przez pracodawcę bezpośrednio. Dochodzi tu do sytuacji, w której pracodawca sam dla siebie sporządza analizę i przedstawia ją sobie. Pomimo tego obowiązek prawny nadal pozostaje i powinien być zrealizowany.

Co powinna zawierać analiza stanu bhp?

Okresowa analiza stanu bhp nie ma określonego przepisami wzoru. Nie wskazuje tym samym, jakie konkretnie postanowienia i informacje taka dokumentacja powinna zawierać. Nie ma również bezpośrednich wskazań na podstawie czego należy się oprzeć sporządzając taką analizę. Jedyne co wiemy na pewno to cel jej wykonania. Zgodnie z nim powinna zawierać propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych zmierzających do zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy. Inaczej mówiąc, do opracowania analizy może służyć wszystko co może być przydatne w kontekście jej celu!

Brak konkretnych wskazań wynikających z przepisów jest dogodne dla pracodawcy oraz służby bhp. Inspektor Pracy w razie kontroli nie będzie miał możliwości zakwestionowania faktu, iż analiza została przeprowadzona niezgodnie z przepisami. Jedyne na co może zwrócić uwagę to częstotliwość wykonywana analiza oraz brak adekwatnych propozycji zapobiegania zagrożeniom.

Podsumowanie.

Na zakończenie chciałbym zachęcić Cię do działania. Właściwe przeprowadzenie analizy to klucz do bezpieczeństwa pracowników. Jeśli miałbyś problemy z jej wykonaniem skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *